Sponsors

Vrienden van T.C. Roomburg

De Vrienden van Roomburg is een enthousiaste groep leden, die TC Roomburg een warm hart toedragen en jaarlijks een bedrag doneren dat aan speciale doelen binnen de vereniging wordt besteed, zoals bv. de bankjes op alle banen. Als dank voor hun betrokkenheid staan zij vermeld op een fraai bord in het clubhuis. "Vrienden" betalen 50 euro per jaar. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de sponsor commissie (sponsoring@tcroomburg.nl)

Gerard en Dauphine
Wies Wielinga
Le Gueux Vins
Van Marwijk Advies Groep
Bunnig & Partners Accountants Adviseurs
Julia en Koen
Annelies Koole-Heijmans
Architectenburo Veldman | Rietbroek | Smit
Paul de Beurs
Paul, Geertrui en Tinca Verroen
Joost Bernsen
Galerie de Rode Cirkel
Marga Dieterich
Else Pierrot-Heijmans
Hans & Trees Smittenaar - van Iperen
Paul van Ditzhuyzen