Vrijwilligerskorting

Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig. Helaas hebben ook wij veel te weinig vrijwilligers om onze mooie club draaiende te houden. Daarom hebben we besloten - met steun van de voltallige ALV - om de contributie te wijzigen. Als je vrijwilligerswerk doet ontvang je een korting van 20 euro. Hiermee hopen we dat dit een prikkel is om te ervaren hoe leuk en zinvol het is om vrijwilligerswerk te doen. Geef het in dit formulier aan als je vrijwilligers werk wilt doen!