Nieuws

Vacature penningmeester T.C. Roomburg

T.C. Roomburg is vanaf januari 2024 op zoek naar een nieuwe penningmeester. Hieronder in het kort een beschrijving van wat deze functie inhoudt.

De penningmeester:

Algemeen

 • Is lid van het bestuur, bestaande uit 7 bestuursleden;
 • Bepaalt met de overige bestuursleden de visie van de club en formuleert beleid voor alle leden;
 • Is (gezamenlijk) bevoegd om de vereniging naar buiten toe te vertegenwoordigen;
 • en bezoekt met overige bestuursleden het KNLTB jaarcongres.

Specifiek   

 • Is (eind)verantwoordelijk voor alle geldzaken en de financiële gezondheid van de vereniging – en zorgt ervoor dat de doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn;
 • Houdt de overige bestuursleden op de hoogte van de financiële stand van zaken;
 • Int de jaarlijkse contributie van onze leden en bijdragen van onze sponsoren, de vrienden van Roomburg en onze pachters;
 • Is verantwoordelijk voor de betaling van inkomende facturen;
 • Voert de administratie en stelt de jaarstukken (balans en winst-en verliesrekening) op, hierbij ondersteund door een administratiekantoor);
 • Maakt de begroting, in afstemming met de overige bestuursleden en de commissies;
 • Legt jaarlijks over het gevoerde financiële beleid verantwoording af aan de kascommissie en de algemene ledenvergadering; Is – in samenspraak met andere bestuursleden – betrokken bij het afsluiten van contracten (zoals bankzaken, verzekeringen of energiecontracten);
 • Vraagt subsidies aan;
 • en houdt contact met de ledenadministratie.

Ken of ben jij iemand met interesse in deze functie, neem dan vooral contact op met mij – dan licht ik graag een en ander toe (al dan niet in combinatie met een potje tennis!).

Wouter Swager penningmeester@tcroomburg.nl.

« Terug

» Nieuws archief