Nieuws

Toekomst tennispark

Jullie hebben ongetwijfeld de discussies gevolgd over de uitbreiding van de hockeyclub en de berichten in de krant over de opties om het tekort aan hockeyvelden aan te pakken. Het bestuur wil jullie hierbij een terugkoppeling geven over de uitkomsten van deze discussie in de gemeentecommissie Onderwijs en Sport op 16 september jongstleden en de relatie die dit heeft met onze tennisclub.

 

Commissievergadering gemeente Leiden

De gemeenteraad heeft aan wethouder Paul Dirkse gevraagd om te komen tot een aantal varianten/locaties voor de uitbreiding van de hockeyclub. De wethouder heeft aan deze opdracht voldaan middels de collegebrief (bijlage). Hij heeft de commissie om richting gevraagd, zodat hij een variant verder zou kunnen onderzoeken en budgetten daarvoor zou kunnen reserveren. De commissie bleek verdeeld en was niet in staat de wethouder richting te geven, waarna de wethouder concludeerde dat hij ook niet verder kan. De commissie herhaalt wel dat Roomburg hockey een ruimte probleem heeft en daarvoor een oplossing dient te komen. Onze (reële) inschatting is dat huidig college niet meer met voorstellen komt en dit overlaat aan een nieuw college. De discussie is wellicht geluwd, maar komt zeker terug in een later stadium.

Het bestuur heeft op deze vergadering ingesproken om toelichting te geven over de positie van TC Roomburg in deze discussie. Op hoofdlijnen luidt deze:

-TC Roomburg is bereid om mee te denken aan oplossingen voor de ruimteproblematiek van maatschappelijke functies zoals sport, recreatie, groen en kinderopvang in en rond het roomburgerpark. En TC Roomburg heeft geen besluit genomen over een verhuizing naar Trigon.

- Tc Roomburg is een tennisvereniging opgericht in 1955 vol met historie en traditie. Het leden aantal gaat momenteel over de 1200 actieve tennissers en dit groeit. Veel van onze leden hebben hun hart verpand aan de huidige locatie in het Roomburgerpark, willen niet verkassen en maken zich grote zorgen. Het bestuur van TC Roomburg onderschrijft deze zorgen en vindt dit zeer belangrijk.

- Onze leden zien ook in dat TC Roomburg uit haar jasje barst wat betreft de beschikbare ruimte. Volgens de KNLTB normering hebben wij 13 à 14 banen nodig om voldoende speelruimte voor onze leden te kunnen bieden, in plaats van de 9 die wij nu hebben. Het bestuur van TC Roomburg vindt dan ook van groot belang dat deze ruimtevraag terug komt in de toekomstplannen.

Vervolgens, hoe nu verder?

Het bestuur vindt deze ruimte discussie heel belangrijk voor de toekomst van onze vereniging. En, onze leden geven richting aan de toekomst van Tc Roomburg. Het bestuur wil dan ook graag weten hoe jullie hierover denken. Daarvoor benaderen wij jullie in het vierde kwartaal met een enquête met vragen gericht op de toekomst van onze vereniging. Wij hopen en verwachten een grote respons. De uitkomsten van deze enquête delen we uiteraard met jullie. Zodat we deze uitkomsten kunnen meenemen om samen verder te kijken naar de toekomst van onze club.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur TC Roomburg

« Terug

» Nieuws archief