Nieuws

Inspraak reactie gemeente 31/08

Lees hier de reactie die Koen van Bemmel namens T.C. Roomburg heeft gegeven. 

Geachte Voorzitter, geachte leden van de commissie,

Mijn naam is Koen van Bemmel en ben als co voorzitter verbonden aan de tennisvereniging
TC Roomburg en vertegenwoordig hierbij TC Roomburg.
Ik neem waar voor onze voorzitter John Doove en bestuurslid Klaas Jan Doeven, wegens
vakantie en ziekte.

TC Roomburg maakt gebruik van het recht om in te spreken om de volgende redenen:
Ten eerste. Wij willen het beeld dat geschetst is in de collegebrief over de insteek van TC
Roomburg corrigeren:
In de college brief staat: TC Roomburg staat open voor een mogelijke verhuizing naar
sportpark Cronesteinkade. Deze verwoording komt niet overeen met de insteek van TC
Roomburg in deze problematiek.
Wat is dan wel onze insteek:
TC Roomburg is bereid om mee te denken aan oplossingen voor de ruimteproblematiek van
maatschappelijke functies zoals sport, recreatie, groen en kinderopvang in en rond het
roomburgerpark. TC Roomburg heeft geen besluit genomen over een verhuizing naar Trigon.
Dat brengt ons tot het tweede punt. Tot nu toe heeft TC Roomburg niet actief de publiciteit
gezocht.
Vooral omdat de publieke discussie zich richtte op uitspraken van organisaties en
verenigingen over het ruimtegebruik van andere organisaties. Wij doen geen publieke
uitspraken over ruimten die gebruikt worden door Trigon, Zoeteland en het kasteel. Dit past
TC Roomburg niet.
Wij vinden het overigens heel vervelend als een andere vereniging zich uitspreekt over de
ruimte op ons tennispark.
Tc Roomburg is van mening om niet los van elkaar en over elkaar te praten, maar samen en
met elkaar, over een gezamenlijk ruimteprobleem.
Tenslotte: Tc Roomburg is een tennisvereniging opgericht in 1955 vol met historie en
traditie. Het leden aantal gaat momenteel over de 1200 actieve tennissers en dit groeit. Veel
van onze leden hebben hun hart verpand aan de huidige locatie in het Roomburgerpark,
willen niet verkassen en maken zich grote zorgen. Het bestuur van TC Roomburg
onderschrijft deze zorgen en vindt dit zeer belangrijk.
Onze leden zien ook in dat TC Roomburg uit haar jasje barst wat betreft de beschikbare
ruimte. Volgens de KNLTB normering hebben wij 12 a 13 banen nodig om voldoende
speelruimte voor onze leden te kunnen bieden, in plaats van de 9 die wij nu hebben. Het
bestuur van TC Roomburg vindt dan ook van groot belang dat deze ruimtevraag terug komt
in de toekomstplannen.
Geachte voorzitter, commissieleden, Wij waarderen de inspanningen van de gemeente. Dit
is een lastige klus. Wij wensen u veel wijsheid toe en danken u voor de tijd. Deze inspraak
reactie zal ik naar de griffie sturen om toe te voegen aan de stukken zodat u dit nog kunt
nalezen.

« Terug

» Nieuws archief