Nieuws

Update banen

Update kwaliteit van de banen en aanpak
Het is vast niemand ontgaan dat onze nieuw aangelegde gravelbanen niet de kwaliteit hebben die we gewend zijn. Deze maand heeft een keuring plaatsgevonden door een onafhankelijke instantie. Hoewel nog niet alle details bekend zijn, geven we hierbij een update. 


 

Banen niet goedgekeurd
Onze banen zijn, helaas, niet goedgekeurd. De banen lijken verkeerd aangelegd, met als grootste problemen de hardheid en het glijvermogen. Iedereen zal begrijpen dat dit gevolgen heeft voor de korte en langere termijn. Een mogelijke oplossing ligt in het compleet opnieuw uitvoeren van de renovatieklus, dit is tijdens het seizoen natuurlijk geen optie, aangezien we dan helemaal niet meer kunnen spelen. 


Consequentie voor competitie
We zijn nog volop in conclaaf met de KNLTB en de gemeente. We kunnen hier daarom nu nog niet zoveel over zeggen. Vanuit de tennisbond zijn de afdelingen wedstrijdtennis, juridische zaken en hun accommodatie manager er mee bezig. Begin volgende week verwachten we meer nieuws. Zodra er duidelijkheid is berichten we de betrokkenen.


Regulier tennis & evenementen
Voor onze eigen speelmogelijkheden dit seizoen heeft de afkeuring geen directe consequenties. Gelukkig kan er wel worden gespeeld en is de baanbezetting dit jaar erg goed. We zien gelukkig geen andere incidenten dan tijdens een regulier seizoen. Alle geplande evenementen gaan daarom door wat ons betreft. We willen er nog wel op wijzen dat spelen altijd voor eigen risico is en in deze situatie benadrukken we dat nogmaals. Nu de banen toch iets harder zijn geworden, zijn er nu vooral nog problemen achter de baseline. Door hier ook tijdens het spelen wat vaker te vegen, kan ook dat deels worden ondervangen. 


Langere termijn 
Voor de langere termijn is er nog veel onduidelijk. We weten dat de gemeente, als eigenaar van onze banen, de aannemer aansprakelijk heeft gesteld voor de problemen en het vinden van een oplossing. Wij blijven in gesprek met de gemeente en hebben juridisch advies ingewonnen. Wanneer de problemen alleen kunnen worden opgelost met opnieuw een complete renovatie van de banen, dan willen we van meet af aan nauwer betrokken worden, om mee te kunnen denken over de toekomst van onze banen en park. Uiteraard zullen we ook onze leden op de hoogte houden van en betrekken bij de ontwikkelingen.
Wanneer er juristen zijn binnen de club die ons hierbij kunnen en willen helpen dan horen we dat graag! 

Afsluitend met goed nieuws: de nieuwe LED verlichting is geïnstalleerd en werkt naar behoren. De eerste ervaringen zijn zeer positief. Het is een enorme verbetering! 

Met sportieve groet,
Het bestuur

« Terug

» Nieuws archief