Nieuws

Nieuwsbrief juli 2019

Met deze keer:

 • Bestuursmededelingen
 • Het Roomburgpark
 • De RE/MAX Senioren Clubkampioenschappen
 • Recyclingvan oude tennisballen

Bestuursmededelingen

Tennissen in de zomer

Tijdens de OLK (13-21 juli) en het Open jeugdtoernooi (19 - 25 augustus) zijn er weinig vrije banen om te spelen en is het mogelijk om bij Unicum te tennissen.

Tijdens het eerste weekend van de OLK zijn er mogelijk nog wat vrije banen beschikbaar, actuele informatie over de mogelijkheden tot vrij spelen kun je vinden op de facebookpagina van de OLK en op onze site: www.tcroomburg.nl Tijdens het Open jeugdtoernooi zijn er ’s avonds wel voldoende banen beschikbaar.

In de zomer organiseert de tennisschool I’m Tennis voor onze leden een thuisblijverscursus voor junioren (in de ochtend) en voor senioren (in de avond). Voor informatie hierover kun je contact opnemen met Gert Jan Anker of Bartel Swart. In deze weken zullen er voldoende banen zijn om vrij te spelen.

De tennislessen stoppen in de zomer, maar starten weer in de laatste week van augustus. In je account bij I’m tennis kun je de juiste data vinden.

De Remax clubkampioenschappen senioren starten ook in de laatste week van de zomervakantie: op donderdag 29 augustus.

 

Ons clubhuis in de zomer

Omdat het in de zomer veel rustiger is op onze club zal het clubhuis beperkt open zijn. Als de bar/kantine gesloten is, zijn de banen op de normale tijden open en kun je met je pasje het clubhuis in om naar het toilet te gaan, maar er is dus geen gelegenheid om iets bij de bar te kopen.

 

In de periode van 22 juli t/m 18 augustus en van 26 t/m 28 augustus is de bar open van 9.00 -12.00 uur en van 19.00 - 23.00 uur.

Op 29 en 30 augustus is de bar open van 9.00 -12.00 uur en vanaf 17.00 uur. Vanaf 31 augustus is de bar gewoon weer open.

 

Tennissen met statushouders

Jullie hebben al eerder een bericht kunnen lezen dat er een groep statushouders bij ons op de club speelt. Het zou leuk zijn wanneer de mensen uit deze groep eens kunnen afspreken met anderen van de club om vrij te spelen deze zomer. Wanneer je dit leuk lijkt, neem dan contact op met Ted Paap, Tonny Ohlenschlager of Astrid Verheule.

 

Het bestuur wenst jullie een mooie, sportieve zomer toe!

 

 

Het Roomburgpark

Nog nooit zal het Roomburgpark, waarin onze mooie tennisvereniging al sinds jaar en dag prachtig gelegen is, zoveel in de belangstelling hebben gestaan als de laatste maanden. Er is de laatste tijd veel gesproken, veel geschreven en ook een en ander besloten in de gemeenteraad over het park. Hoog tijd voor een update, een uitleg van het bestuursstandpunt tot op heden en een uitnodiging.

 

Aanleiding is uiteraard het ‘haalbaarheidsonderzoek’ van de gemeente naar een nieuwe indeling van het park, van Roomburgpark naar een Wijksportpark (zie: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/wijksportpark-roomburg/) en de besluitvorming in de gemeenteraad die daar op volgde.

Het plan en het proces hebben helaas tot veel verdeeldheid geleid in de wijk en in de politiek. We vinden die verdeeldheid jammer en onnodig. We hebben als tennisvereniging oog voor alle belangen in de wijk, niet in de laatste plaats omdat onze leden voornamelijk uit de wijk komen. Dat betekent dat we zorgen over overlast en vermindering van groen serieus nemen, maar tegelijkertijd veel kansen zien voor een meer open, modern en multifunctioneel wijksportpark.

Dat is ook de houding die we als bestuur voortdurend hebben ingenomen. Al in het stadium (vorig jaar) van de door de wijkvereniging georganiseerde bijeenkomsten, vervolgens in de participatiebijeenkomsten van de gemeente en ook in de stappen die nu volgen.

Om even wat duidelijkheid te verschaffen over de huidige stand van zaken het volgende chronologische overzicht:

 • We hebben ons in een eerdere fase al aangesloten bij het Initiatief Nieuw Roomburgpark dat zich hard maakt voor een wijksportpark (zie: https://nieuwroomburgpark.nl/)
 • We hebben actief meegedacht in zowel de bijeenkomsten van de wijkvereniging als in de door de gemeente gefaciliteerde participatiebijeenkomsten
 • Dat hebben we als bestuur mede op basis van de panelsessie van 11 december gedaan
 • De gemeente presenteerde de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op 18 maart in de vorm van drie scenario’s. De scenario’s werden niet gepresenteerd als ‘indelingen’ maar als denkrichtingen. Dat was voor de tennisvereniging van belang want geen van de drie scenario’s voldeed aan de verwachtingen en wensen van TC Roomburg
 • Het voorkeursscenario ‘1’, waarbij TC Roomburg minibaan, oefenmuur en eigen clubhuis zou inleveren hebben we uiteraard dan ook niet ondersteund
 • Desalniettemin hebben we aangegeven wel te blijven meedenken over mogelijke andere indelingen, waarbij we uiteraard de voorwaarde stellen dat we er niet op achteruit zullen gaan als tennisvereniging
 • Op 9 mei heeft de gemeenteraad gelegenheid gegeven tot inspreken over dit thema. Ook de tennisclub heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt: (https://leiden.notubiz.nl/vergadering/564456/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Samenleving%200905-2019; punt 9)
 • We hebben daar gepleit voor: uitbreiding, modernisering en een slimmere indeling zonder de kwaliteit van het groen in de wijk te willen aantasten. Denk daarbij aan opties zoals uitbreiding van het aantal banen, een slimmere indeling waarbij ruimte voor jeugdactiviteiten ontstaat, padelbanen in het park en in ieder geval een garantie van een clubhuis dat aansluit op de tennisbanen
 • Dat standpunt nemen we ook nu nog in, nadat op 20 juni besluitvorming rondom een indelingsvoorstel heeft plaatsgevonden: (https://leiden.notubiz.nl/vergadering/564468/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%202006-2019, punt 25)
 • Specifiek is het aangenomen amendement hier te lezen:https://leiden.notubiz.nl/document/7742996/1/A_190039_1_GL_Een_groen%2C_ontspannen_en_sportief_Roomburgerpark
 • We zullen binnenkort weer een ledenraadpleging organiseren om ideeën, wensen en eisen op te halen zodat we als bestuur goed de belangen van de leden kunnen behartigen
 • Wat ons als tennisvereniging wel stoort, is dat de discussie geframed wordt als ‘groen versus hockey’. Ten eerste omdat het niet alleen om hockey gaat, maar om sport; dus duidelijk ook om tennis in het park. Ten tweede omdat de tegenstelling oneigenlijk is en we overtuigd zijn van het feit dat groen en sport prima samen kunnen gaan in het Roomburgpark

Tot slot, in de zomer zal er in het politieke reces qua besluitvorming niet veel gebeuren, maar wij zullen ons als bestuur juist wel actief gaan opstellen. Tegenover de andere belanghebbenden en natuurlijk ook tegenover alle leden. De precieze vorm gaan we nog bespreken, maar we willen uiteraard graag jullie input voor de vervolgstappen in de mogelijke herindeling van het Roomburgpark.

 

In de tussentijd, heb je vragen? wil je graag een keer praten over de plannen? Spreek ons aan of mail ons op secretaris@tcroomburg.nl

 

Zomerse groet!

John Doove, namens het bestuur

 

 

RE/MAX Senioren Clubkampioenschappen

De zomer staat voor de deur, het inpakken kan bijna beginnen. Vóór je vertrekt, moet er nog één ding gebeuren: schrijf je in voor de RE/MAX Senioren Clubkampioenschappen Roomburg 2019!!

Hét onderlinge toernooi van de club. Roomburg’ers met en tegen elkaar. Super gezellig.
Donderdag 29 augustus tot en met zondag 8 september! 
Ook dit jaar weer:

 • veel wedstrijdjes op de eigen club;
 • singelen, dubbelen en mixen, met en tégen Roomburg’ers;
 • mooie potten tennis kijken in het zonnetje op het terras;
 • gezelligheid onder het genot van een lekker drankje en hapje;
 • massages van Wanda;
 • op zaterdag 7 september: PUBquiz!

We gaan er weer een mooie week van te maken!

De inschrijving is NU geopend via Toernooi.nl

 
De Toernooicommissie
(Frank Hoozemans, Marja Rozendaal, Marije van Zeggeren, Irene Janssen, Ted van Haarlem, Menja ten Hove, Richard van Rhijn, Sascha Westerhuis)

 

 

Oude tennisballen? Lever ze in, ze verdienen een tweede leven.

Heb je nog oude tennisballen thuis of in jouw sporttas? Dan kun je ze tegenwoordig inleveren op onze club. Wij zijn samen met Oudetennisballen.com begonnen met het inzamelen van oude, gebruikte tennisballen. Er staan twee witte inzamelemmers op de club waar je de tennisballen in kunt deponeren.
Voor elke ingezamelde bal wordt er een bedrag gereserveerd dat ten goede komt aan het Indoor Gehandicapten Tennis.
Dus steun dit doel en lever jouw tennisballen in.
Alvast bedankt.

Voor meer informatie zie ook de website: www.oudetennisballen.com

 

« Terug

» Nieuws archief